Curriculum Vitae van Gérard van Eyk
Ik ben in 1929 geboren en Venlo. Vlak na de oorlog kreeg ik een grote belangstelling voor europese zaken en cultuurverschillen; dat is zo gebleven. Ik heb liftend Europa doorkruist. Ik studeerde wiskunde en ingenieurswetenschappen. Ik werkte voor twee nederlandse multinationals, echter vooral in het toenmalige Europa. Ik had enige tijd een adviesbureau voor internationale marketing. Later werd ik hoogleraar aan de Faculteit van het Industrieel Ontwerpen van de Technische Universiteit Delft. Ik was enige tijd voorzitter van de Permanente Commissie voor vernieuwing van het onderwijs en ook enkele jaren Dekaan. In die tijd gaf ik regelmatig gastcolleges in Parijs o.a. bij de Ponts et Chaussées. Naast mijn werk was ik aktief op sociaal-cultureel terrein. Ik leidde een tijdlang een groepje voor Elementair Theater, ontwikkelde het begrip en de cursussen Kleinschalige Marketing om (o.a.) via Volkshogescholen jongeren aan Eigen Werk te helpen. Ik werkte mee aan verschillende andere vormen van buitenschools onderwijs. Ik was een tijdlang voorzitter van de Stichting Memoles die door middel van advies en scholing het Mens- en Milieuvriendelijke Ondernemen gestalte tracht te geven.
In mijn adviesprojecten gebruikte ik zowel technieken uit het normale bedrijfsleven als uit de alternatieve wereld. In die zin waren ze vaak transcultureel: D.w.z  het aanvaardbaar maken van methoden uit de ene wereld in de andere. Een van de grotere projecten van deze soort was het overdragen alle know how van de kleinschalige marketing cursussen aan Oost Europa in 1991 voor jongeren die een vrij beroep of een eigen onderneming willen en voor werkelozen. Geheel overeenkomstig de bedoeling verbreidde de cursus zich succesvol.
Na mijn pensioen in 1994 verliet ik Nederland voorgoed en verkocht mijn huis in Eindhoven. Sindsdien reis ik met alleen lichte handbagage naar streken met zeer zuivere lucht en hoge temperatuur. In de zomer woon ik in Zuid-Frankrijk en verder op de Canarische Eilanden, maar voor de winter trek ik naar Chili voor een echte mediterrane zomer. Ik heb steeds meer interesse gekregen voor El Mundo Español. Met alles wat ik ervan dacht te weten, blijft het mijn noordeuropese ogen verbazen door de steeds dieper lijkende cultuurverschillen. Mijn anti-autoritaire ziel wordt soms fel geprikkeld door hun schaamteloze autoriteitscultuur. Over mijn waarnemingen schrijf ik in het castilliaans, het frans en het nederlands.